افسانه پیچ ستون فقرات

 

وقتی بتوانید پیچ نیمه ی ستون فقرات را با سکون و راحتی کامل انجام دهید ، ذهن تان می تواند در فضای لایتناهی درون سکنی گزیند. بر اساس سنت سرزمین هند، آدمی به خاطر اعمال پر افتخار مانو، پدر نوع بشر از سیل عظیم جان سالم به در برد به همین خاطر، انسان‌ها، مانوشیا فرزندان مانو نامیده می شوند. بر اساس این داستان، سال‌ها پیش از سیل عظیم، زمانی که مانو مراسمی را به خورشید پیشکش می کرد ، ماهی کوچکی در ظرف آبش پیدا شد. در کمال تعجب، ماهی به زبان انسان صحبت می کرد:

“این ظرف برای من خیلی کوچک است. مرا به اقیانوس بینداز. جایی که بتوانم به اندازه ی خودم رشد کنم .من خیلی زود، وقتی اقیانوس سراسر زمین را فرا گرفت، برای نجات تو و هر آنچه نیاز به بازگرداندن دارد، باز خواهم گشت. ”

بنابراین، مانو، ماهی کوچک را به اقیانوس منتقل کرد. سپس، کشتی تاریخی را با بذر هایی از تمام گیاهانی که وجود داشت، پر کرد. سیل همانطور که پیش بینی شده بود، رخ داد . ماهی به قول اش عمل کرد. مانو دستپاچه شد و فریاد برآورد ، “سلام بر ماتسی اندرا، خدای ماهی! ” مانو، کشتی را به نوک دهان ماهی بست و ماهی، کشتی و مانو را به سلامت به ماندارا، قله ای در هیمالیا کشاند. بعد از اینکه سیل فرو نشست، مانو، همه چیز را دوباره حتی به شیوه ای بهتر و اندیشمندانه تر برنامه ریزی کرد ، و ماهی در اعماق اقیانوس ناپدید شد .

زندگی روی زمین به وضع طبیعی بازگشت. اما، خیلی زود، فریبندگی و وسوسه های دنیا بار دیگر تحلیل توان جسم، نیروی حواس و شفافیت ذهن را آغاز کرد. با دیدن این مسائل، مادر الوهیت، پرواتی، از همسرش شیوا، حاکم یوگی ها خواست دانش یوگا را که می تواند روح ها را از گم شدن در دنیا نجات دهد، با او به اشتراک بگذارد. شیوا در اجابت درخواست پرواتی، او را به جزیره ای برد که در آنجا می توانست این دانش ارزشمند را در خفای کامل به او آموزش دهد. در آنجا شیوا، خرد هاتایوگا را که به عنوان شالوده ای در خدمت همه ی اشکال دیگر انضباط های فیزیکی ، ذهنی و روحی مرسوم یوگا است ، با پرواتی به اشتراک گذاشت .

بعد از پایان جلسه، آنها متوجه شدند که محل شان آنگونه که فکر می کردند در خفا نبوده است. آنها جلسه خود را در نزدیکی ماهی عظیم الجثه کهنسالی برگزار کرده بودند که آرام و ساکت همچون یک جزیره ساکن در کنار آنها قرار گرفته بود. شیوا با فرض اینکه ماهی تمام دانش یوگا را شنیده و جذب کرده است، کف دست هایش را از آب مقدس پر کرد و روی ماهی پاشید. بلافاصله، یک یوگی آسمانی ظاهر شد . او، ماتسی اندرا ناتا، اولین مربی در سنت هاتایوگا بعد از شیوا بود.

بر اساس این سنت، ماتسی اندراسانا، نام گرفته از نام این مربی بزرگ است، ماهی ای با قابلیت رشد یافتن و رسیدن به حاکم افسانه ای ماهیان . اگر ماتسی اندراسانا را خوب تمرین کنیم می تواند به ما کمک کند طغیان خواسته، وابستگی، خشم و ترس را پیش بینی کنیم و گام هایی در جهت حفاظت خود از دشمنان جسمی و ذهنی برداریم . همچنین، این تمرین می تواند به ما کمک کند دانه های نیکی را دوباره بکاریم و حسن و خوبی را بار دیگر به زندگی بازگردانیم. پبش از اینکه در ابعاد ژرف تر ماتسی اندراسانا کاوش کنیم، اجازه دهید چند وضعیت آماده سازی و تمرین پایه برای این آسانای خاص ارائه دهیم.

پیچ مبتدی

با یک پیچ نشسته ی ساده شروع می کنیم که عضلات بزرگ سطحی لگن و پایین کمر را کشش می دهد و بدن را برای پیچش ظریف تر و عمیق تر ماتسی اندراسانا آماده می کند. صاف روی زمین بنشینید و پاها را بیشتر از عرض لگن از هم باز کنید و دست ها را پشت لگن روی زمین قرار دهید . وقتی به راست می چرخید، بازدم کنید، بازوی چپ را به راست ببرید ، هر دو زانو را به سمت راست رها کنید و اجازه دهید وقتی کل لگن به سمت راست بچرخد، استخوان نشیمنگاه چپ از زمین جدا شود. هر دو دست را روی زمین قرار دهید تا با کمک آنها ستون فقرات را در حین ادامه ی پیچش به سمت بالا حمایت کنید . کل نیمه چپ بدن را بکشید، شانه ها را پایین بکشید. چند تنفس عمیق در این وضعیت بمانید. سپس، آهسته به وسط برگردید ، استخوان نشیمنگاه چپ را به زمین برگردانید و چهره رو به رو و زانوها بالا باشند، هر دو دست پشت لگن روی زمین باشند. اکنون، به سمت چپ بچرخید، زانوها را رها کنید و استخوان نشیمنگاه راست را بلند کنید. کناره های پاها را رول کنید، در غیر اینصورت پاها در جای خود باقی می مانند . تمرین رادر هر طرف چند بار تکرار کنید.

پیچ ساده

پیچ ساده، برای پیچ مبتدی مناسب است، به خصوص اگر وضعیت پا در دیگر پیچ ها برای فرد دشوار باشد . بنشینید و پاها را ضربدر کنید ( از روی هم رد کنید). اگر زانوهایتان بالا قرار گرفته و از زمین جدا هستند، روی لبه ی تا شده ی پتو یا کوسن بنشینید تا بتوانید به راحتی با ستون فقرات صاف و پاهای رها بنشینید . دم بگیرید و استخوان نشیمنگاه را همچنان که دست ها و نوک انگشتان را پشت لگن و روی زمین فشار می دهید و ستون فقرات را بالا می کشید، روی زمین رها کنید . بازدم کنید و پایین شکم ( زیر ناف ) را داخل بکشید . پایین شکم را با دم، اندکی به داخل بکشید و کمی بلندتر بنشینید . بازدم کنید و از پایین شکم به راست بچرخید .

در چرخشِ سر یا شانه ها عجله نکنید. در عوض، بر روی استحکام استخوان نشیمنگاه و لگن در نشستن، متمرکز شوید و ستون فقرات را بالا بکشید. با گذاشتن دست راست و نوک انگشتان روی زمین به بالا نگه داشتن ستون فقرات کمک کنید و دست چپ را روی زانوی راست قرار دهید تا ستون فقرات را پیچش دهید. شانه ها را در یک راستا، از گوش ها دور و به سمت پایین، استخوان های ترقوه را عریض و پشت گردن را طویل نگه دارید . دم را به سمت پشت بدن، به خصوص به پشت طرف چپ کمرتان ببرید . بازدم کنید و سر، شانه ها و دنده ها را به وسط برگرداند. همین وضعیت را برای طرف دیگر تکرار کنید .

کشش مفصل ران

یک کشش در قسمت بیرونی لگن ممکن است به پیچش شما کمک کند. پاها را به سمت لبه های بیرونی مفصل ران مخالف خم کنید. استخوان نشیمنگاه را روی زمین نگه دارید و زانوها روی هم قرار گیرند. این حالت، وضعیت پاها در گموکآسانا ( وضعیت صورت گاو ) است. ترتیب جایگزین برای این وضعیت از آدموکاشوآناسانا ( وضعیت سگ سر پایین ) است . زانوی راست را به سمت زمین بین دست ها قرار دهید، پا به سمت چپ باشد. زانوی چپ را به داخل ، پشت زانوی راست بلغزانید، پا به سمت راست باشد . لگن را به زمین نزدیک کنید، لگن بین پاها قرار می گیرد. در حالتی دیگر، برای تشدید کشش لگن بیرونی ، مفصل لولایی سر ران را جلو ببرید .

پیچ نشسته نیمه ستون فقرات

پیچ نشسته نیمه ستون فقرات

با زانوهایی که روی هم قرار داده شده است مطابق توضیح بالا بنشینید، زانوی راست را بالا ببرید و کف پای راست را روی زمین نزدیک سطح بیرونی ران چپ بگذارید. استخوان نشیمنگاه در هر دو سمت را پایین بکشید، دم بگیرید و از فرق سر، خود را بالا بکشید تا ستون فقرات کشیده شود. بازدم کنید و پایین شکم را داخل بکشید و بدون بر هم زدن همترازی عمودی ستون فقرات به راست بچرخید . دست راست را روی زمین، پشت لگن قرار دهید و دست چپ را روی زانو بگذارید تا تنه به سمت بالا هدایت شود . احساس کنید که عضلات عمیق شکمی به کار گرفته می شوند تا شما را به وضعیت پیچ ببرند و مراقب باشید لگن کج نشود یا کمر قوس پیدا نکند. استخوان ترقوه را پایین و عقب بکشید ، همچنانکه سر را می چرخانید و به شانه نگاه می کنید، چانه را صاف و پشت گردن را صاف و کشیده نگه دارید . با هر دم ، اندکی کشیده تر شوید و با هر بازدم قدری پیچش را عمیق تر نمایید . تمرکز ذهنی شما به طور طبیعی در راستای عمودی تنه نگهداشته خواهد شد و تنفس عمیق و روان خواهد بود. بازوی راست ممکن است یکی از وضعیت های چندگانه را داشته باشد: راحت ترین وضعیت، این است که زانوی راست را نگه دارید. وقتی پیچش تان عمیق شد ، ممکن است بتوانید (۱) بازو را دور زانوی راست بپیچید ، (۲) آرنج را روی لبه ی بیرونی زانو فشار دهید ، (۳) حلقه کردن بازو به دور و زیر ران و گرفتن دست راست در نزدیکی کمر، (۴) بازو را دور لبه ی بیرونی پا و ساق پا بپیچید و دست ها را در هم قلاب کنید یا بازو را دور لبه ی بیرونی پا بپیچید و لبه ی بیرونی کف پای راست را بگیرید . این چند تنوع آخر ممکن است باعث شود پشت اندکی گرد شود یا تنفس محدود شود . فایده ی آن، پیچش قوی در شانه ها و پشت و افزایش ماساژ اندام های شکمی است. با این وجود ، ممکن است پیچش کمتری را انتخاب کنید تا تأکید بر حرکت صاف و رو به بالای انرژی در طول ستون فقرات و به درون کشیدن آگاهی در امتداد مرکز بدن و سهل بودن تنفس داشته باشید . با بازدم ، خود را رها کنید ، ابتدا، به آرامی سر را برگردانید ، سپس ، شانه ها ، بازوها و دنده ها را به وضعیت اول برگردانید . وضعیت را برای طرف دیگر تکرار کنید .

ابعاد ژرف تر ماتسی اندرآسانا

ابعاد ژرف تر ماتسی اندراسانا

بر اساس هاتا یوگا پرادیپیکا یکی از معتبرترین متون هاتا یوگا، تمرین ماتسی اندراسانا، آتش گوارش را بر می انگیزد، گستره ی وسیع بیماری‌های مرگ‌بار را از بین می برد، شاکتی کندالینی ( انرژی نهفته ی هشیاری ) را بیدار می کند و در نهایت ، “ماه” درون بدن را به حالت تعادل در می آورد. اصطلاح یوگایی برای این” ماه” ، سُما –مخزن اولیه نیروی حیاتی زندگی است.

این ادعا که ماتسی اندراسانا، آتش گوارش را بر می انگیزد ، مستدل به نظر می رسد . وقتی می پیچید ، شکم شما به طور طبیعی فشرده می شود. این فشرده کردن شکم ، جریان خون را افزایش می دهد و همه ی اندام ها و شبکه های عصبی درگیر در هاضمه و دفع را بر می انگیزد ، خاصیت حیاتی آنها را ترمیم و تجدید می کند. از آنجایی که بسیاری بیماری‌ها نشأت گرفته از این اندام ها هستند و یک سیستم هاضمه ی در معرض خطر ، مسبب ازدحام بیماری‌ها است ، می توانیم این ادعا که این آسانا” بیماری‌های مهلک را دفع می کند” ، درک نماییم .

اما این ادعا که ماتسی اندراسانا شاکتی کندالینی را بیدار می کند ، ادعای جسورانه و رمزآلودی است و این گفته که “ماه”(یا سُما) را درون ما به تعادل در می آورد حتی جسورانه تر و راز آلودتر است . بسیار ی از ما سالهاست ماتسی اندراسانا تمرین می کنیم ، ولی تا به حال هیچ نوع بیدار شدنی را تجربه نکرده ایم ، چه برسد به تعادل ماه درون بدن . پس مشکل کجاست و راه حل چیست ؟مشکل در تمرین ناکامل ماتسی اندراسانا است و راه حل در یوگاسوترا پاتانجالی آمده است . تمرین فیزیکی آسانا قادر است فواید فیزیکی به ما ببخشد از جمله انعطاف ستون فقرات ، تحرک در ساکروم ، تقویت کمر ، احیای اندام ها ی شکم و لگن و ترمیم سیستم هاضمه . این فواید می توانند انگیزه لازم برای تمرین ماتسی اندراسانا را به ما بدهند . با این وجود ، فراتر از این نکته ، ما نیاز داریم به ابعاد ذهنی و انرژیایی آن توجه کنیم .

برای به دست آوردن فواید ذهنی و روحی در ماتسی اندراسانا ، ما باید یوگا سوترا 2.6 را یادآور شویم: sthira-sukham asanam که اینطور ترجمه می شود:”که آنچه ثابت و استوار و راحت است ، آسانا است . ” کمال فقط وقتی می آید که ما کاملا در وضعیت استوار و راحت باشیم و چنان که سوترای بعد می گوید : این سطح از کمال وقتی امکان پذیر است که ما قادر باشیم بدون تلاش یا حواس پرتی در وضعیت بمانیم . در حقیقت ، ما چنان راحت و آسوده هستیم که ذهن رها است تا جذب فضای لایتناهی درون بدن شود .

شما می توانید آسودگی و ثبات را با مشاهده ی شرایط تنفس تان در حین ماندن در وضعیت بسنجید . ابتدا ، مطمئن شوید راستای بدن تان درست است . سپس ، سه دقیقه با تنفس راحت در وضعیت بمانید . تنفس راحت یعنی هیچ تکان یا صدایی در تنفس تان نیست . عمیق ، روان و دیافراگمی تنفس کنید . علی رغم فشردگی شدید در شکم ، دیافراگم شما باید بی زحمت ، بدون ایجاد ناراحتی در سیستم تنفسی تان حرکت کند . در حقیقت ، از لحاظ فیزیکی ، شما باید چنان راحت و آسوده باشید که ذهن تان قادر باشد جریان تنفس از نوک سوراخ های بینی تا مرکز انرژی پیشانی ، مرکز بین دو ابرو را نظاره کند . به عبارت دیگر ، بُعد فیزیولوژیکی تنفس به گونه ای خودکار انجام می شود . در سطح ژرف تر ، تنفس وذهن شما مانند دو جریان جدایی ناپذیر زندگی جاری می شوند .

ترکیب تنفس منظم و بی زحمت و تمرکز به درون ماتسی اندراسانا ، جریان انرژی ذهنی و پرانیک را به بالا هدایت می کند . این جریان رو به بالا ، انرژی آزاد شده در سه مرکز انرژی پایینی را می گیرد و به طور طبیعی و بی زحمت آن را به سمت مرکز انرژی ششم ، مرکز بین دوابرو می کشد . این روند ، شرایطی را ایجاد می کند که نیروهای ظریف تر طبیعی از جایی که درون بدن وجود دارند و شامل انرژی های بیولوژیکی و روانشناختی می شوند در مرکز ابرو متمرکز شوند . سپس ، این میدان انرژی متمرکز ، زمینه ای می شود برای ماه درون که اندکی بالای مرکز ابرو قرار دارد . بر اساس متن تانتریک Saundaryalahari, ، این ماه ، درست بین پاهای زیبای ماه الوهیت قرار دارد . نیروهای ترکیب شده ی تلاشِ خود و لطف الهی ، اکسیر جاوید ، سُما را می سازد که از این ماه می چکد و بدن ، ذهن و روح ما را تغذیه می کند .

برای رسیدن به این مراحل ، باید داستان ماهی کهنسالی را به خاطر بیاوریم که دانش یوگا را تمام و کمال از شیوا دریافت کرد . با درجاتی ، این ماهی کهنسال در درون همه ی ما زندگی می کند . شیوا ، مربی اولیه به جزیره ی کوچک زندگی فردی ما می آید و خردش را با ما سهیم می شود . این مهم است که به یاد داشته باشیم در داستانی که توصیف کردیم ، ماهی بی حرکت ماند و کل دانش را با ذهن یکسویه اش جذب کرد . بنابراین ، ثبات و تمامیت ، کلید دریافت ثمرات این آسانا- بیدار سازی شاکتی کندالینی و تثبیت ماه در مرکز ابرو است .

https://yogainternational.com/

مترجم :لادن خضری

ویراستار: فروزنده شاملو